Kylning av fastigheter med fjärrvärme

I ett allt varmare klimat ökar behovet av kylning av fastigheter. Vattenburen värme kan också användas till kylning och är möjlig att kombinera med solenergi.

Statkraft producerar kallt vatten som distribueras i ett fjärrkylanät till kundcentralerna, på samma sätt som vid en fjärrvärmeleverans. Kylning som erbjuds från Statkraft via fjärrvärme är klimatvänlig och helt utan skadliga köldmedier.

Guide för fjärrkyla

Visste du att du kan enkelt använda traditionella kylkompressorer i kombination med fjärrkyla? Använder du vår guide för kylning, kan du med säkerhet veta att uppsättningen blir korrekt.

Fjärrkylanät

Kylning som blir producerat kollektivt i en fjärrkylacentral, distribueras via ett fjärrkylanät. Detta fungerar på samma sätt som fjärrvärme. Det är möjligt att använda fjärrvärme som energikälla för kylning, eller kallt vatten från exempelvis älven, sjöar eller grundvatten. Du ansluter via en kundcentral, i linje med den tekniska lösning du använder för att få fjärrvärme.

Statkraft kan i vissa delar av Kungsbacka innerstad erbjuda fjärrkyla, vilket är en kollektiv lösning via ett rörledningssystem såsom fjärrvärme. Om ni inte kan få fjärrkyla så kan ni som fastighetsägare själva installera och drifta en lokal lösning i er byggnad genom att använda antingen en kompressorkylmaskin eller en DX-kylmaskin.

Sorptiv kylning - fjärrvärmedriven kylning

Sorptiv kylning är nedkylning av luft i ett ventilationsaggregat. Processen sker genom att tillsätta vatten som avdunstar, värme från fjärrvärme används sedan för att torka luften.

Kylning med kompressorkylmaskin

Det här är en enkel och välfungerande maskin som finns i alla storlekar och som åstadkommer kylning med hjälp av el. Nedkylningsprocessen drar nytta av principen att kokpunkten för arbetsmediet blir högre när trycket ökar och tvärtom när trycket minskar.

I en kompressorkylmaskin ökar trycket med hjälp av en eldriven kompressor och köldmediet avger därmed värme till omgivningen. Därefter minskas trycket via en ventil och kokpunktstemperaturen sjunker så lågt att omgivningen kyls ned. Elförbrukningen motsvarar som regel ca 30-40 procent av kyleffekten.

Det finns såväl syntetiska som naturliga köldmedier.

Adiabatisk kylning

Adiabatisk kylning fungerar bra och är rimlig om du är i behov av några graders kylning. Kylningen fungerar genom att det tillsätts fukt på den sida där luften leds ut ur ventilationsaggregat. Fuktigheten gör att temperaturen sjunker utan att tillföra energi. Med hjälp av en värmeväxlare kyls luften.

Denna kylmetod är ett rimligt alternativ för till exempel skolor som har stängt under sommaren.

 

 

Kundservice

Kontakta vår kundservice helgfria vardagar:
kl. 09-11, 12-15

Tel: 0771-111 077

Felanmälan, dygnet runt: 0771-111 077 (alt. 031-771 92 84)

E-post: kundeservice@statkraftvarme.com