Kyla

I ett allt varmare klimat ökar behovet av kylning av fastigheter. Statkraft kan i vissa delar av Kungsbacka innerstad erbjuda fjärrkyla, vilket är en kollektiv lösning via ett rörledningssystem så som fjärrvärme. Om ni inte kan få fjärrkyla så kan ni som fastighetsägare själva installera och drifta en lokal lösning i er byggnad genom att använda antingen kompressorkyla eller DX-kyla.

Fjärrkylanät

Statkraft producerar kallt vatten som distribueras i ett fjärrkylanät till kundcentralerna, på samma sätt som vid en fjärrvärmeleverans. Idag har vi ett fjärrkylanät i delar av Kungsbacka innerstad.

Kylning med traditionell kompressorkylmaskin

Det här är en enkel och välfungerande maskin som finns i alla storlekar och som åstadkommer kylning med hjälp av el. Nedkylningsprocessen drar nytta av principen att kokpunkten för arbetsmediet blir högre när trycket ökar och tvärtom när trycket minskar. I en kompressorkylmaskin ökas trycket med hjälp av en eldriven kompressor och kylmediet avger därmed värme till omgivningen. Därefter minskas trycket via en ventil och kokpunktstemperaturen sjunker så lågt att omgivningen kyls ned. Elförbrukningen motsvarar som regel 30-40 procent av kyleffekten. Det finns såväl syntetiska som naturliga kylmedier men läckage av syntetiska medel påverkar miljön negativt.