Sorptiv kylning med fjärrvärme

Sorptiv kylning är en klimatmsart och resurseffektiv lösning som erbjuder god komfortkylning. Lösningen är konkurrenskraftig jämfört med alternativen och minskar kravet för tekniska installationer i fastigheten. Sorptiv kylning ger en stabil drift och är enkel att underhålla. Hela anläggningen drivs av fjärrvärme.

Sorptiv kylning går ut på att luft torkas med hjälp av fjärrvärme för att därefter fuktas med vatten som förångas och sänker temperaturen. Hela kylanläggningen drivs av fjärrvärme istället för med el och går med lite justeringar att koppla på och ta i bruk hos alla som har fjärrvärme. Med sorptiv kyla slipper man använda kompressorer och miljöfarliga köldmedier, som oftast finns i eldrivna kylaggregat. En utmaning är att den är ganska utrymmeskrävande.

Sorptiv kylning passar där kylningsbehovet kan täckas via ventilationsanläggningen och där det finns rätt få ventilationsaggregat.