Sorptiv kylning baserad på fjärrvärme

kyla

Sorptiv kylning är en miljövänlig och resurseffektiv energilösning som erbjuder god komfortkylning. Lösningen är konkurrenskraftig jämfört med andra alternativ och minskar det totala utrymmeskravet för tekniska installationer i fastigheten.

Principen går ut på att luften först torkas med fjärrvärme för att därefter fuktas med vatten som förångas och sänker temperaturen.  Lösningen passar där kylningsbehovet kan täckas via ventilationsanläggning och där det finns rätt få ventilationsaggregat.
Lösningen ger stabil drift och enkelt underhåll.