leverans - Allmänna avtalsvillkor

Avtalen reglerar, tillsammans med bilagda avtalsvillkor, parternas rättigheter och skyldigheter vid leverans av fjärrvärme. Nya avtalsvillkoren gäller fr.o.m. 2023-09-01