Ska du gräva?

Fråga Statkraft först, och gräv sen. Den som gräver har ansvaret. För projekt där det redan finns existerande fastigheter och vid nybyggnation, ska du beställa en karta på fjärrvärmeledningar innan du börjar gräva.

Skador och brott på fjärrvärmeledningen annan utrustning kan få mycket stora konsekvenser. Därför är det väldigt viktigt att du kontaktar oss innan du utför grävarbete i närheten av våra ledningar.

Fråga innan du gräver

Statkrafts ledningsnät finns registrerat hos Ledningskollen. Med hjälp av Ledningskollen kan du som planerar ett grävningsarbete upprätta en begäran om ledningsanvisningar från oss. Tjänsten är kostnadsfri.

Har du inte begärt en ledningsanvisning och olyckan är framme, riskerar du att bli ekonomiskt ansvarig för skadan och dess eventuella konsekvenser.

Nybygge och infrastruktur

Om du behöver karta över Statkrafts fjärrvärmeledningar i samband med planering och projektering av nybyggnation och infrastruktur, ber vi dig kontakta vår kundservice via vår e-post: kundeservice@statkraftvarme.com.

Detta då det kräver en annan typ av ledningskarta.