Om Statkraft Värme

Statkraft Varme är Statkrafts fjärrvärmeföretag. Vi har varit verksamma inom fjärrvärme och energiåtervinning sedan 1982 och har mer än 100 anställda i Norge och Sverige. Vi producerar över 1 TWh fjärrvärme per år.

I Sverige har Statkraft Värme fyra fjärrvärmenät; i Kungsbacka, Trosa och Vagnhärad och Åmål. I Norge har Statkraft Varme licens för utbyggnad och drift av fjärrvärme i Trondheim, Harstad, Ås, Namsos, Moss, Nannestad, Sandefjord och Gardermoen. 
Vår målsättning är att sörja för en miljöriktig och flexibel energiförsörjning åt våra kunder.  Statkraft Varme är kompetenscentrum för fjärrvärme i Statkraft-koncernen. Vi vill bidra till en god och energieffektiv utveckling av fjärrvärme i Norge och Sverige, gärna i samarbete med lokala aktörer.

 

Kameraövervakning

Statkraft Värme AB har kameraövervakning på vissa av våra anläggningar, dessa har en tydlig skylt som upplyser om det. Vi har det för att värna om vår och våra besökares säkerhet och trygghet. Vi följer gällande lagstiftning inom området och då framförallt Kameraövervakningslagen och Dataskyddsförordningen .

Vi lagrar materialet i en vecka för att kunna gå tillbaka och se om någonting inträffat utöver det vanliga. Vi har endast enstaka personer på varje anläggning som är behöriga att titta på inspelat material.

Du som besökt våra anläggningar har full rätt att begära ut information och få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig. Du har även rätt att klaga hos Datainspektionen om du anser att vi på något sätt brutit mot avtal, regler eller lagar. Ta bara kontakt med vår kontaktperson i dessa frågor så leder han dig rätt.

Tack för ett gott samarbete med att göra våra anläggningar säkrare för både dig och oss.

 

Kontaktperson: Ola Niklasson (Miljöchef), E-post: Ola.niklasson@statkraft.com, tel: 0702-933 117