Om Statkraft Värme

Statkraft Varme är Statkrafts fjärrvärmeföretag. Vi har varit verksamma inom fjärrvärme och energiåtervinning sedan 1982 och har mer än 100 anställda i Norge och Sverige. Vi producerar över 1 TWh fjärrvärme per år.

I Sverige har Statkraft Värme fyra fjärrvärmenät; i Kungsbacka, Trosa och Vagnhärad och Åmål. I Norge har Statkraft Varme licens för utbyggnad och drift av fjärrvärme i Trondheim, Harstad, Ås, Namsos, Moss, Nannestad, Sandefjord och Gardermoen. 
Vår målsättning är att sörja för en miljöriktig och flexibel energiförsörjning åt våra kunder.  Statkraft Varme är kompetenscentrum för fjärrvärme i Statkraft-koncernen. Vi vill bidra till en god och energieffektiv utveckling av fjärrvärme i Norge och Sverige, gärna i samarbete med lokala aktörer.