Om Statkraft Värme

Statkraft Värme har använt överskottsenergi till att producera fjärrvärme/-kyl sen 1982 och har ca 150 anställda i Norge och Sverige. Vi producerar 1,2 TWh fjärrvärme per år, lika mycket som ungefär 180 000 lägenheter använder till uppvärmning under ett normalår.

Vår målsättning är att säkerställa en klimatanpassad och flexibel energiförsörjning till våra kunder med restresurser från våra närområden. Som värme från överskott från skog och avfall, spillmaterial från industrin samt kyla från hav och älvar. I tillägg till att ha hög kvalité på vår fjärrvärmeproduktion bidrar fjärrvärmen även till att frigöra stora mängder elektricitet till andra platser som behöver ström. Fjärrvärmen är därför ett viktigt bidrag till att hålla elpriserna lägre.

Statkraft Värme vill bidra till en optimal och energieffektiv utveckling av fjärrvärme i Norge och Sverige, gärna i samarbete med lokala aktörer. I Sverige har vi fyra fjärrvärmenät i: Kungsbacka, Trosa, Vagnhärad och Åmål. I Norge har vi fjärrvärme i Trondheim, Gardermoen, Harstad, Namsos, Nannestad, Moss, Sandefjord och Ås.

Vår fjärrvärmeambition

Vi har som ambition att styrka vår roll som en innovativ och lönsam fjärrvärmeaktör i Sverige och Norge. Vi vill ligga i framkant när det kommer till användning av nya och smarta lösningar. Vi vill lägga en god grund för energieffektiva byggnader och kommer att engagera oss i byggherrarnas projekt för att säkerställa att fjärrvärme installeras och utnyttjas på bästa möjliga sätt.

Kameraövervakning

Statkraft Värme AB har kameraövervakning på vissa av vår anläggningar, dessa har en tydlig skylt som upplyser om det. Vi har det och följer det för att värna vår och våra besökares säkerhet och trygghet. Vi följer det för att värna om vår och våra besökares säkerhet och trygghet. Vi följer gällande lagstiftning inom området och då framförallt Kameraövervakningslagen och Dataskyddsförordningen.

Vi lagrar materialet i en vecka för att kunna gå tillbaka och se om någonting inträffat som vi behöver utreda. Vi har endast enstaka personer på varje anläggning som är behöriga att titta på inspelat material.

Du som besökt våra anläggningar har full rätt att begära ut information och få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig. Du har även rätt att klaga hos Datainspektionen om du anser att vi på något sätt brutit mot gällande avtal, regler eller lagar. Ta gärna kontakt med vår kontaktperson, Ola Niklasson (Miljöchef), i dessa frågor så leder han dig rätt.

Telefon: 0702-933 117
E-post: ola.niklasson@statkraft.com

Tack för ett gott samarbete med att göra våra anläggningar säkrare för både dig och oss.

Kundservice

Kontakta vår kundservice om du vill veta mer, antingen via e-post eller telefon 0771-111 077 på helgfria vardagar kl. 8.00-15.00.

Ola Niklasson
Miljöchef