Fastighetsutveckling med fjärrvärme är klimatsmart och lönsamt

Ska du bygga nya bostäder eller andra typer av kommersiella fastigheter? Fjärrvärme är oftast det optimala valet av energilösning. Förutom att vara stabil, ha lång livslängd och bidra till den cirkulära ekonomin, ger fjärrvärme även ett bra inomhusklimat, med låga drift- och underhållskostnader.

Fjärrvärme eliminerar behovet av varmvattenberedare och stora “teknik-/energirum. Med dagens kvadratmeterpriser i städerna är det en smart investering att satsa på fjärrvärme, både för dig som byggherre men även för eventuella hyresgäster. Med fjärrvärme slipper ni dyrbara och obehagliga överraskningar. Enkelheten och minimal tillsyn minskar även de rörliga kostnaderna. Att satsa på fjärrvärme är en bra investering och bidrar positivt till klimatomställningen. Läs mer om fördelarna med fjärrvärme.

Fjärrvärme bidrar normalt till att ni når era mål inom hållbarhet. Statkraft använder främst förnyelsebara bränslen och effektiv, resurssnål teknik. Detta gör en verkligt stor skillnad för vårt gemensamma klimat. Vi och våra kunder värmer den hållbara staden med omtanke.

Statkraft är en mycket stor elproducent, men vi tycker att fjärrvärmen borde användas mer för uppvärmning av fastigheter där det är möjligt. Orsaken till det är att det avlastar det växande elbehovet i samhället, som istället kan användas till annat. När ni väljer fjärrvärme får ni och era ev. hyresgäster många fördelar men ni bidrar även till att avlasta det kraftigt ökade elbehovet.

Vi arbetar ständigt för att hålla en hög servicenivå till våra kunder och har i våra årliga kundundersökningar väldigt nöjda kunder. Vid nyanslutningar kan vi erbjuda er den bästa servicen när vi har en tidig dialog med er som byggherre - ju tidigare desto bättre.

 

Få hjälp med planläggning och genomförande:

  • Inte förpliktande uppstartsmöte
  • Val av teknisk lösning för både uppvärmning och ev. kylning
  • Fjärrvärmebaserad byggvärme/-torkning
  • Anslutningspunkt/-er
  • Kvalitetssäkring av teknisk lösning
  • Leverans och uppförande av kundcentral/-er
  • Lösningar för mätning
  • Eventuell markvärme som baseras på fjärrvärme
  • Efterkontroll av anläggningen/-rna

Möjligheterna med fjärrvärme och kyla

Hand som krysser ut ruter på gjennomsiktig vegg
Stockphoto

Kvalitetskontroll av anläggning

Vid planering och byggnation ska en beskrivning av den tekniska lösningen skickas till Statkraft Värme för kontroll mot tekniska bestämmelser för fjärrvärme.

Shutterstock

Ska du gräva?

Den som gräver har ansvaret. Fråga innan du gräver! Brott på fjärrvärmeledningen och skador på annan utrustning kan få stora konsekvenser.

Gulvvarmeanlegg
Stockphoto

Smarta tekniska lösningar

Vi vill att vår erfarenhet och kunskap ska bidra till goda lösningar för dig! Vi tar gärna ett  möte för att diskutera vilka möjligheter som kan vara aktuella för din fastighet, vad du bör ta hänsyn till och vad som krävs.

armene til 2 menn ved et skrivebord
Stockphoto

Tekniska bestämmelser

För att säkerställa att fastighetens fjärrvärme-fjärrkylacentral utformas på ett säkert och effektivt sätt skall gällande tekniska bestämmelser följas.

Kundservice

Kontakta vår kundservice helgfria vardagar:
kl. 09-11, 12-15

Tel: 0771-111 077

Felanmälan, dygnet runt: 0771-111 077 (alt. 031-771 92 84)

E-post: kundeservice@statkraftvarme.com