Energirådgivning

Vilken energilösning är den bästa för ert projekt? Det finns flera faktorer som påverkar ert val. Boka gärna ett möte med Statkraft eller en energirådgivare för att få råd kring fördelarna med att ansluta er fastighet till Statkrafts fjärrvärmenät.

När ni ska välja energilösning, behöver ni först ta reda på alla kostnader. Kostnader som är knutna till investeringar, drift och underhåll, energi både på grundlast och de kallaste dagarna, reinvesteringar, normal livslängd och de risker och möjligheter som är förenade med de olika lösningarna. Fjärrvärmen kommer från överskottsenergi i samhället, huvudsakligen biobränsle från skogar och sågar i vårt närområde.

Jämför gärna Statkrafts fjärrvärme med andra alternativ - vi tål att jämföras. Fjärrvärme är oftast den lösning som ger bäst resultat, även när det gäller klimatet. Varför är det så?

Med fjärrvärme slipper ni dyrbara och obehagliga överraskningar. Fjärrvärmeväxlaren har normalt lång livslängd och mycket låga drift- och underhållskostnader. Enkelheten och minimal tillsyn minskar även de rörliga kostnaderna så att ni och era eventuella hyresgäster får pengar över till annat. Fjärrvärmeprisets utveckling är kopplad till två publika index, KPI och skogsflis, så att våra kunder vet orsaken till prisutvecklingen. Att satsa på fjärrvärme är en bra investering.

Mer än värme och kylning

Du kan använda fjärrvärme till mer än uppvärmning och kylning av byggnader. Fjärrvärme kan t.ex. användas som klimatsmart byggvärme under ett byggprojekt och markvärme för att få snöfria ytor under vintern.

Boka energirådgivning

Detta gäller i de områden Statkraft levererar fjärrvärme. På kartan kan du se var det finns fjärrvärme från Statkraft idag. Har ni ett projekt i närheten av existerande infrastruktur, hör gärna av dig så ser vi över möjligheten.

Kundservice

Kontakta vår kundservice om du vill veta mer, antingen via e-post eller telefon 0771-111 077 

Energi-och klimatrådgivning via kommunen

Energi-och klimatrådgivning är en opartisk service från din kommun. Rådgivaren kan hjälpa fastighetsägare med tips och råd för att bli mer energismarta och därigenom minska fastighetens energianvänding och miljöpåverkan. Kontakta din kommun för mer information.

Kontakta oss

Avtal energirådgivning med vår seljare