Statkrafts svenska fjärrvärmeanläggningar

Vi producerar fjärrvärme på fyra orter i Sverige och nio i Norge. Nedan hittar du information om våra svenska produktionsanläggningar. Här kan du läsa om t.ex. produktionsmix, bränsletyp med mera.