Åmål

Fjärrvärmen i Åmål har utvecklats mycket sedan Statkraft tog över år 2009. Under 2010-talet har vi byggt till och om våra produktionsanläggningar kontinuerligt. Sen år 2021 är vår produktionsmix 100% förnybar, vilket innebär att det inte förekommer några direkta fossila CO2-utsläpp från vår värmeproduktion. Detta är något vi är väldigt stolta över då det gör verkligt stor skillnad för klimatet, både lokalt och globalt.

På värmeverket finns idag en biofliseldad panna som tar hand om basproduktionen där vi främst eldar fuktiga biobränslen från närområdet. För att säkra vår leverans om det skulle bli väldigt kallt eller om något skulle gå sönder har vi en spets/-reservpanna som kör med bioolja. I den eldas bioflis, bark och trädgårdsrester från närområdet.

Sen år 2021 är vår produktionsmix i Åmål 100% förnybar. Därför förekommer det inte några direkta fossila CO2-utsläpp från vår värmeproduktion. Något som vi är väldigt stolta över, eftersom det gör en stor skillnad för klimatet.

Tack vare Statkrafts fossilfria produktionsmix tillsammans med effektiv teknik blir klimatpåverkan minimal från vår produktionsanläggning. Övriga utsläpp såsom t.ex. stoft, kväve och svavel är mycket låga till följd av våra val av bränslen och effektiv reningsutrustning och rapporteras till myndigheten. Askan som blir över efter att biobränslet eldats återförs till skogen så att viktiga näringsämnen kommer marken till nytta igen. På så sätt ser vi till att sluta kretsloppet.

Anläggningarna tillsammans producerar årligen ca 55 GWh till våra kunder som är företag, kommunala fastigheter, bostadsbolag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner.

Nyckeltal för Åmål

  • 46,1 GWh
    Produktion
  • 100 %
    Andel förnyelsebart
  • 12,3 g
    CO2 ekv/kWh

* År 2021 hade Statkraft inte några fossila inslag i vår bränslemix. Förutom fast biobränsle och rökgaskondensering så använde vi en synnerligen modest mängd hållbar bioolja. Från produktionen förekommer således inga fossila CO2-utsläpp.

 

Energiföretagen har ju sedan kommit överens med sina kunder om att se på fjärrvärme i ett livscykelperspektiv och då belastas nätet med CO2 från uttag av bränsle, transporter med mera. Dessa siffror sammanställs av Energiföretagen och för år 2020 var den siffran 12 gCO2/kWh och är i realiteten så lågt vi kan komma.

Kundservice

Kontakta vår kundservice helgfria vardagar:
kl. 09-11, 12-15

Tel: 0771-111 077

Felanmälan, dygnet runt: 0771-111 077 (alt. 031-771 92 84)

E-post: kundeservice@statkraftvarme.com