Fjärrvärme för byggvärme

Byggprocessen i det nordiska klimatet kan vara en utmaning, där det krävs tillfälliga lösningar för uttorkning av betong och andra material. Vattenburen värme baserad på fjärrvärme är den optimala lösningen - både med tanke på kostnader och miljö.

Den 1. januari 2022 trädde en ny svensk lag i kraft som kräver att byggherrar ska beräkna och redovisa vilken klimatpåverkan deras nya byggnad har. Det är byggskedet som ska tas med i energideklarationen, med beräkningar på bland annat utsläppen av växthusgaser.

Genom att ersätta fossila lösningar med klimatsmart fjärrvärme minskar byggarbetsplatserna sina koldioxidutsläpp. Fjärrvärmen kan göra ett uppvärmningsjobb redan från starten av ert bygge och bidra till att minska koldioxidutsläppen och er klimatpåverkan. Det blir även bättre för hantverkarna då de får stabilare och renare luft.

Passar byggvärme ditt projekt?

Ta kontakt med oss tidigt i processen för en dialog. Byggvärme kan beställas samtidigt som fjärrvärme.

Vad kostar byggvärme?

Statkraft erbjuder ett konkurrenskraftigt pris på vattenburen värme till byggvärme och byggtorkning. Priset är 80 öre per kWh*, exklusive moms som erläggs av kunden. Ni faktureras för den fjärrvärme som förbrukas, inget annat.

*Priset justeras en gång om året.

Byggvärme baserat på fjärrvärme har många fördelar:

  • Minimerar koldioxidutsläppen genom hela byggprocessen
  • Inga lokala utsläpp från bensin eller diesel - ger i stort sett en fossilfri byggarbetsplats
  • Ett mycket konkurrenskraftigt pris
  • Genererar inte damm eller gaser
  • Hög leveranssäkerhet, stor kapacitet, brandsäkert och tryggt
  • Tar inte mycket plats
  • Portabla värmeaggregat kan hyras och levereras direkt till byggarbetsplatsen vilket ger er möjligheter för en flexibel uppvärmning
  • Lämpar sig även för renovering av fastigheter
  • Ökad säkerhet
  • Kostnadseffektiv

Kundservice

Kontakta vår kundservice helgfria vardagar:
kl. 09-11, 12-15

Tel: 0771-111 077

Felanmälan, dygnet runt: 0771-111 077 (alt. 031-771 92 84)

E-post: kundeservice@statkraftvarme.com