Fjärrvärmepriser i Kungsbacka

Aktuella priser för enfamiljhus

Priserna gäller enfamiljshus som används för enskilt bruk. Samtliga priser är angivna inklusive moms och nu gällande energi- och miljöskatter.

Grundpris år 2023 (Delfaktureras månadsvis)

3475,4 kr/år

Energipris, sommar (1 april - 31 oktober)

47,5 öre/kWh

Energipris, vinter (1 november - 31 mars)

80,1 öre/kWh

 

Aktuella priser för näringsverksamhet

Priserna avser leverans av fjärrvärme som används i näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, t.ex. bostadsrätts-/samfällighetsföreningar. Samtliga priser är angivna exklusive moms, som erläggs av kunden. I energipriset ingår nu gällande energi- och miljöskatter. 

Viktigt. Denna prislista gäller för fjärrvärmeleveranser som täcker fastighetens grundbehov av tillförd värme. Då kundanläggningen har ett annat uppvärmningsalternativ som i huvudsak tar hand om grundbehovet i fastigheten, med exempelvis bergvärme-/luftvattenvärmepump, gäller särskilda prisvillkor.

Effektavgift (EA)

Effektpriset faktureras månadsvis baserat på den högst uppmätta dygnsmedeleffekten i leveransmånaden.Dvs. det är dygnet med högst energiförbrukning dividerat med 24 timmar. Effekttalet avrundas till närmaste heltal.

Effektnivå, dygnsmedel effekt (DE) 0-100 101-200 >200 kW
Effektavgift, vinter 1 (januari - februari och december) 320 265 211 kr/kW
Effektavgift, vinter 2 (mars och november) 130 98 65 kr/kW
Effektavgift, sommar (april - oktober) 65 54 43 kr/kW

Vid en debiteringseffekt på 100 kW eller mer adderas de olika effektnivåerna ihop. Ett räkneexempel: 120 kW i mars 2023(effektavgift vinter 2) faktureras enligt följande: (100 kW * 130 kr) + (20 kW * 98 kr) = 13 000 kr + 1 960 kr = 14 960 kronor

Energipris

41,6 öre/kWh

Flödespris (1 november - 31 mars)

3,7 kronor/m3

 

Kundservice

Kontakta vår kundservice helgfria vardagar:
kl. 09-11, 12-15

Tel: 0771-111 077

Felanmälan, dygnet runt: 0771-111 077

E-post: kundeservice@statkraftvarme.com