Fjärrvärmepriser i Kungsbacka

Aktuella priser för enfamiljhus

Priserna gäller enfamiljshus som används för enskilt bruk. Samtliga priser är angivna inklusive moms och nu gällande energi- och miljöskatter.

Grundpris år 2024 (Delfaktureras månadsvis)

3773 kr/år

Energipris, sommar (1 april - 31 oktober)

62,1 öre/kWh

Energipris, vinter (1 november - 31 mars)

104,9 öre/kWh

 

Aktuella priser för näringsverksamhet

Priserna avser leverans av fjärrvärme som används i näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, t.ex. bostadsrätts-/samfällighetsföreningar. Samtliga priser är angivna exklusive moms, som erläggs av kunden. I energipriset ingår nu gällande energi- och miljöskatter. 

Viktigt. Denna prislista gäller för fjärrvärmeleveranser som täcker fastighetens grundbehov av tillförd värme. Då kundanläggningen har ett annat uppvärmningsalternativ som i huvudsak tar hand om grundbehovet i fastigheten, med exempelvis bergvärme-/luftvattenvärmepump, gäller särskilda prisvillkor.

Effektavgift (EA)

Effektpriset faktureras månadsvis baserat på den högst uppmätta dygnsmedeleffekten i leveransmånaden.Dvs. det är dygnet med högst energiförbrukning dividerat med 24 timmar. Effekttalet avrundas till närmaste heltal.

Effektnivå, dygnsmedel effekt (DE) 0-100 101-200 >200 kW
Effektavgift, vinter 1 (januari - februari och december) 347 288 229 kr/kW
Effektavgift, vinter 2 (mars och november) 141 106 71 kr/kW
Effektavgift, sommar (april - oktober) 71 59 47 kr/kW

Vid en debiteringseffekt på 100 kW eller mer adderas de olika effektnivåerna ihop. Ett räkneexempel: 120 kW i mars 2024 (effektavgift vinter 2) faktureras enligt följande: (100 kW * 141 kr) + (20 kW * 106 kr) = 14 100 kr + 2 120 kr = 16 220 kronor

Energipris

54,8 öre/kWh

Flödespris (1 november - 31 mars)

4,0 kronor/m3

 

Kundservice

Kontakta vår kundservice helgfria vardagar:
kl. 09-11, 12-15

Tel: 0771-111 077

Felanmälan, dygnet runt: 0771-111 077 (alt. 031-771 92 84)

E-post: kundeservice@statkraftvarme.com