Anslutningspris för näringsverksamhet

Anslutningspriset beror bland annat på anslutningseffekten och Statkrafts investering för att ansluta er fastighet till fjärrvärmenätet. Ansutningspriset ären engångskostnad.

Utför och bekostar ni som kund grävningen och återställandet av schakten på er fastighet minskas anslutningskostnaden.

Statkraft erbjuder er rådgivning i ert arbete med att hitta en kostnadseffektiv och optimal teknisk lösning i er fastighet.

Anslutningspris för enfamiljshus

Anslutningspriset är normalt 38 000 kronor + 1200 kronor per löpmeter där Statkraft förlägger fjärrvärmeledningar på kundens fastighet. Anslutningspriset är en engångskostnad.

Utför och bekostar ni som kund grävningen och återställandet av schakten på er fastighet minskas kostnaden för er anslutning med 600 kronor per löpmeter.

Alla ovanstående priser är inklusive moms/mervärdesskatt.

Kundservice

Kontakta vår kundservice om du vill veta mer, antingen via e-post eller telefon: 0771-111 077 på helgfria vardagar kl. 8.00-15.00.