Totalekonomi

Statkraft Värme har som målsättning att ge er som kund den optimala energilösningen när det gäller ekonomi, miljö, trygghet och bekvämlighet samt smarta och innovativa lösningar. Som kund får ni en värmelösning med normalt lång livslängd och mycket låga drift- och underhållskostnader.

Valet av tekniska lösningar har en stor betydelse för den totala investeringen- och energikostnaden som en fastighet har under sin livstid. Nedan kan du läsa om tre viktiga faktorer att ta hänsyn till vid val av värme och varmvatten.

Totala investeringar under fastighetens livslängd

Här ingår allt ifrån investeringar i byggarealer, byggnation, tekniska lösningar, kapitalkostnader, drift- och underhållskostnader samt beräknad livslängd (reinvestering).

Vi rekommenderar er att kontakta Statkraft Värme för en dialog om anslutningspris och driftkostnad, men även ert el- och nätbolag för att stämma av om egna lokala energilösningar (tex vid användning av värmepump) kräver högre effektkapacitet eller investeringar i form av transformator och/eller uppgraderat elnät in till den enskilda fastigheten. Summan av de totala investeringarna fördelas över byggnadens beräknade livslängd. Fjärrvärme är en driftsäker lösning med låg risk och lång livslängd.

Fjärrvärme bidrar även till att reducera belastningen på det lokala elnätet och kan därför minska behovet av nätinvesteringar. Summan av de totala investeringarna fördelas över byggnadens beräknade livslängd, där reinvesteringar är viktiga att ta med i beräkningen. En fjärrvärmelösning är mycket driftsäker och har normalt en mycket lång livslängd där man kan kalkylera med att starta reinvesteringar från 25-35 år. För alternativa lösningar (t.ex. värmepump) behöver man normalt kalkylera med att starta reinvesteringar från år 15-20 år.

Drift och underhåll samt behov av egen personal

Detta omfattar bland annat kostnader för ordinarie personal, samt resursbehovet knutet till bemanningssituationen för uppföljning av de olika energilösningarna, kurs och kompetenskrav, vakttjänster med utryckning, egna energiuppföljningssystem, SRO-system (System Readiness Objective ), tid och resurser för beställningar samt dialog med leverantörer.

En fjärrvärmelösning innehåller inte många komplicerade mekaniska komponenter och har funnits på marknaden i cirka 50 år. Det ger att de årliga driftkostnaderna för fjärrvärme nästan är  försumbara jämfört med alternativa lösningar. Vidare innebär fjärrvärme låg risk för oförutsedda händelser, och kostnader. Fjärrvärme ger därför en god och förutsägbar ekonomi.

Elpriset, inkl. total förbrukning för samtliga energilösningar i fastigheten

Om det används flera energilösningar i fastigheten, är det bra att vara medveten om att energiförbrukningen under de kallaste dagarna med så kallade topplastlösningar normalt sett har en högre kostnad än övriga dagar av året. Detta är att betrakta som en slags “trängselavgift” när fastigheten behöver el i perioder med begränsad kapacitet i nätet. Det kan även vara bra att veta att en fastighet med flera energikällor kan debiteras för högsta effektpådrag hos samtliga av sina kraftleverantörer under de kallaste dagarna. Vid användning av bara fjärrvärme slipper man detta.

Fjärrvärme - en viktig bricka i det gröna skiftet

Fjärrvärme från Statkraft Värme bygger på förnybara energikällor från biobränsle. På så sätt använder vi energi som annars hade gått till spillo. Detta gör fjärrvärme till en viktig bricka i det gröna skiftet mot den cirkulära ekonomin.

Vad kostar fjärrvärme?

Det är inte lätt att veta vilket uppvärmningsalternativ som är det mest prisvärda på kort och lång sikt. Det är många faktorer som påverkar priset för fjärrvärme. Med hänsyn till Statkrafts leveranssäkerhet, låga drift- och underhållskostnader och fjärrvärmecentralens normalt mycket långa livslängd, vill vi påstå att Statkrafts fjärrvärmealternativ är mycket prisvärd.

Valet av tekniska lösningar betyder mycket för de totala investerings- och energikostnader som en fastighet har under sin livstid. För mer information om Statkrafts fjärrvärmepriser kan du läsa våra prislistor.

Kundservice

Kontakta vår säljare om du vill veta mer, antingen via e-post eller telefon: 0771-111 077 på helgfria vardagar kl. 8.00-15.00.

Kontakta oss