Uppvärmning med fjärrvärme

Valet av uppvärmning påverkar vårt gemensamma klimat men även inomhusklimatet. Vattenburen värme är skönt och ger ett gott inomhusklimat, och lämpar sig särskilt väl för dig som lider av allergi eller astma.

Fjärrvärmevattnet pumpas runt i ett nedgrävt rörsystem och leds fram till kundcentralerna i de fastigheter som är anslutna till fjärrvärmenätet. Via kundcentralerna fördelas därefter värmen i fastigheten. Statkrafts värmeproduktionsanläggningar och ledningsnät används gemensamt av oss och våra kunder så att produktionen och leveranserna optimeras. Våra anläggningar och distributionsnät övervakas av moderna system och kvalificerad personal dygnet runt, året runt.

Uppvärmning med element: Elementen placeras normalt på väggen under fönster, men kan självklart även ställas på golvet. Rumstemperaturen regleras med hjälp av en termostat.

Vattenburen golvvärme: Golvvärme går att använda i alla typer av rum, inklusive badru. Rumstemperaturen regleras med hjälp av en termostat. En fördel med golvvärme är att det blir enklare att möblera eftersom man inte behöver ta hänsyn till elementen. Ännu en fördel är att temperaturen kan sänkas med 1-2 grader eftersom golvvärme ger direkt kontakt med värmekällan.

Uppvärmning av ventilationsluft: Vattenbaserade värmebatterier kan placeras vid ventilationsaggregatet för eftervärmning av frisk luft.

Kundservice

Kontakta vår kundservice helgfria vardagar:
kl. 09-11, 12-15

Tel: 0771-111 077

Felanmälan, dygnet runt: 0771-111 077 (alt. 031-771 92 84)

E-post: kundeservice@statkraftvarme.com