Lokala miljödata

Fjärrvärme ska vara en klimatsmart lokal lösning med förnybart bränsle från närområdet. Detta innebär att alla våra fjärrvärmenät skiljer sig åt med avseende på bränslemix och klimatpåverkan.

Vi redovisar förra årets faktiska värden.

Nyckeltal Kungsbacka

 • 150,7 GWh
  Produktion
 • 100 %
  Andel förnyelsebart
 • 11,74 g/kWh
  CO2

Nyckeltal Åmål

 • 50,3 GWh
  Produktion
 • 99,7 %
  Andel förnyelsebart
 • 12,91 g/kWh *
  CO2

Nyckeltal Trosa

 • 27,6 GWh
  Produktion
 • 100 %
  Andel förnyelsebart
 • 12,2 g/kWh
  CO2

Nyckeltal Vagnhärad

 • 13 GWh
  Produktion
 • 100 %
  Andel förnyelsebart
 • 13,42 g/kWh
  CO2
Ola Niklasson
Miljöchef