Lokala miljödata

Fjärrvärme ska vara en klimatsmart lokal lösning med förnybart bränsle från närområdet. Detta innebär att alla våra fjärrvärmenät skiljer sig åt med avseende på bränslemix och klimatpåverkan.

 

Bränslemix år 2023 Kungsbacka Trosa Vagnhärad Åmål
Grot x x   x
Bark x     x
Stamvedsflis x   x x
Sågspån och kutterspån x x x  
Bioolja x x x x

Samtliga fasta biobränslen härstammar från Sverige och Norge. Samtliga biooljor omfattas av hållbarhetsbesked.

 

 

Våra nyckeltal redovisar förra årets faktiska värden.

Nyckeltal för Kungsbacka

 • 138 GWh
  Produktion
 • 100 %
  Andel förnyelsebart
 • 12,1 g
  CO2 ekv/kWh

Nyckeltal för Åmål

 • 46,1 GWh
  Produktion
 • 100 %
  Andel förnyelsebart
 • 12,3 g
  CO2 ekv/kWh

Nyckeltal för Trosa

 • 26,2 GWh
  Produktion
 • 100 %
  Andel förnyelsebart
 • 12,8 g
  CO2 ekv/kWh

Nyckeltal för Vagnhärad

 • 12,2 GWh
  Produktion
 • 100 %
  Andel förnyelsebart
 • 13,1 g
  CO2 ekv/kWh
Ola Niklasson
Miljöchef