Klimat & miljö

Fjärrvärme har en viktigt roll i energisystemet för att minska utsläppen av klimatgaser. Genom omställningen till förnybara bränslen, effektiv återvinning av energi och återanvändning av spillvärme har fjärrvärme en låg miljöpåverkan.

Valet av fjärrvärme påverkar vårt gemensamma klimat mer än vad man kan tro. Grundidén med fjärrvärme är bland anna att använda förnybara energiresurser som blir över i samhället istället för att nyttja starkt efterfrågade resurser. Därigenom minskar fjärrvärmesystemen den totala användningen av energiresurser i samhället. Detta är energieffektivisering på systemnivå vilket  gör fjärrvärme till en del av en grön områdesutveckling och den cirkulära ekonomin.

Renare luft och bättre klimat 

Fjärrvärmeverk genererar utsläpp, men tack vare stadigt förbättrad reningsteknik, effektiv och resurssnål teknik är Statkrafts fjärrvärme ett av de bästa sätten att minska vår gemensamma miljöpåverkan, såväl lokalt som globalt. Miljön är vår gemensamma tillgång och allas vårt ansvar, låt oss därför hjälpas åt att värna om den.

När fjärrvärmen byggs ut ersätter den i huvudsak uppvärmning och kylning med el. På så sätt skapar fjärrvärmen förutsättningar för minskad klimatpåverkan från elproduktion i hela Europa, detta då drygt hälften av den el som produceras på den europeiska kontinenten kommer från kol. Satsningen på svensk fjärrvärme bidrar därför till att minska koldioxidutsläppen eftersom vi istället för att importera fossilproducerad el kan exportera hållbart producerad el till kontinenten.

Klimatneutrala leveranser

Statkraft är Europas största leverantör av hållbar energi och vår svenska fjärrvärmeverksamhet kan stoltsera med att vara helt fossilfri i vår produktionsmix.

Vi har konverterat till hållbara bränslen på samtliga svenska orter vilket gör att vi förväntas vara helt fossilfria i vår produktionsmix. Vi arbetar aktivt för det gröna skiftet genom att använda förnybart bränsle i form av trä och hållbara biooljor. Att arbeta för en hållbar utveckling är ett av Statkrafts viktigaste mål och tillsammans med våra kunder värmer vi de orter där vi har fjärrvärme med omtanke och miljön.

Ola Niklasson
Miljöchef

Kundservice

Kontakta vår kundservice helgfria vardagar:
kl. 09-11, 12-15

Tel: 0771-111 077

Felanmälan, dygnet runt: 0771-111 077 (alt. 031-771 92 84)

E-post: kundeservice@statkraftvarme.com