Miljöstrategi

Världen är i ständig utveckling där globala klimatförändringar blir allt mer påtagliga. Statkraft är Europas största leverantör av hållbar energi och Statkrafts nordiska svenska fjärrvärmeverksamhet kan nu stoltsera med att vara helt fossilfri i sin produktionsmix.

Idag har Satkraft Värme konverterat till hållbara bränslen på samtliga svenska orter. Det betyder att vi under 2022 förväntas vara helt fossilfria i produktionsmixen i vår svenska verksamhet. Vi har arbetat aktivt mot det gröna skiftet genom att använda förnybart bränsle i form av trä och låtit hållbara biooljor ersätta traditionella fossila oljor.

Vårt miljöarbete går ut på att ständigt minska vår miljöpåverkan. Därför kartlägger och utvärderar vi kontinuerligt verksamhetens effekt på miljön. Vår hållbarhetsstrategi innehåller specifika, ambitiösa och tydliga mål för vart vi vill komma med vårt miljöarbete. Det kan exempelvis handla om att vara fortsatt fossilfria i produktionsmixen, minska kväveutsläppen och tillvarata våra restprodukter i så hög utsträckning som möjligt.

Kundservice

Kontakta vår kundservice helgfria vardagar:
kl. 09-11, 12-15

Tel: 0771-111 077

Felanmälan, dygnet runt: 0771-111 077 (alt. 031-771 92 84)

E-post: kundeservice@statkraftvarme.com

Ola Niklasson
Miljöchef

Relaterat innehåll