Lokal miljödata

Statkrafts fjärrvärme är en klimatsmart lösning med förnybart bränsle från närområden. Detta innebär att alla våra fjärrvärmenät skiljer sig åt med avseende på bränslemix och klimatpåverkan.

När det gäller CO2-utsläpp, finns det olika faktorer att förhålla sig till. I Sverige förhåller vi oss till branschorganisationen Svensk fjärrvärme.

Vi redovisar förra årets faktiska värden, samt en prognos för hur vi tror den nuvarande miljöpåverkan kommer se ut i 2030. Där Statkraft Värme har ambitionen att ha upp till 99% förnybar fjärrvärmeproduktion i våra nordiska fjärrvärmenät. År 2040 ska Statkraftkoncernens verksamhet vara klimatneutral.

 

Kundservice

Kontakta vår kundservice helgfria vardagar:
kl. 09-11, 12-15

Tel: 0771-111 077

Felanmälan, dygnet runt: 0771-111 077 (alt. 031-771 92 84)

E-post: kundeservice@statkraftvarme.com