Sök

Vill du begränsa resultaten, försök att kombinera din sökning med andra nyckelord..

Du sökte efter "". Detta resulterade i 6 träffar.
 • Vagnhärad

  Vagnhärad Vagnhärad Fjärrvärmen i Vagnhärad har de senaste åren ökat sin förnybara andel väldigt mycket. Anledningen till det är att vi 2012 ... baslast till nätet året om. Den biofliseldade pannan är dessutom försedd med kondensor som gör att produktionen blir än mer effektiv och klimatsmart Om något skulle gå sönder eller om det skulle bli extremt

 • Trosa

  Anläggningen har byggts om helt och idag kan vi med stolthet presentera riktigt fina miljötal för anläggningen. På Trosa Värmeverk finns idag en biofliseldad panna som tar hand om basproduktionen året runt ... runt. I den eldas bioflis, bark och trädgårdsrester från kommunen. Om något skulle gå sönder eller om det skulle bli extremt kallt så finns en reservpanna som kan eldas med såväl bioolja som fossil olja

 • Åmål

  Anläggningen på Ödmansvägen har byggts om helt på Nygårdsverket har nyligen en biooljepanna ersatt den fossila. På Nygårds Värmeverk finns idag två biofliseldade pannor som tar hand om basproduktionen året runt. ... anläggning på Ödmansvägen som går in som reserv. Anläggningarna producerar tillsammans ca 45-50 GWh om året till sina kunder. Bland kunderna finns företag, kommunala fastigheter, bostadsbolag, bostadsrättsföreningar

 • Innovation

  för såväl innovation som forskning och utveckling (FoU) är att underbygga bolagets värden och regler om att skapa värde för kunden. Statkraft Värme har därför ett antal projekt som ligger i kundgränssnittet ... miljöparametrar eller som är en vidareutveckling av tjänster till kund. Marknadsinnovation handlar om att utveckla våra kommersiella tjänster och vidareutveckla produkter och leveranser som är väsentliga

 • Miljöansvar

  Miljöansvar fjärrvärme Vår värld förändras ständigt och globala miljöhot blir allt mer påtagliga. Statkraft är Europas ... specifika, ambitiösa och tydliga mål för vart vi vill komma med vårt miljöarbete. Det kan exempelvis handla om att öka andelen förnybar energi, minska kväveutsläppen och tillvarata våra restprodukter i så hög utsträckning

 • Kungsbacka

  på 79 km som förser cirka 2000 kunder med värme. På 2000-talet har anläggningarna byggts till och om i flera omgångar och vi kan idag stoltsera med 100 % bioproduktion. Vi har alltså lyckats bygga bort ... Hammargårds industriområde strax söder om staden. Här finns två större biopannor för träflis. Som reserv och spets finns fyra stycken biooljepannor som kan startas snabbt om något blir fel på fastbränslepannorna