Medgivande till betalning med autogiro

Betalning får göras genom uttag från angivet konto till betalningsmottagare Statkraft Värme AB (organisationsnummer 556730-9173) på förfallodagen.

Genom att fylla i formuläret nedan samtycker ni till behandling av personuppgifter av betalarens betaltjänstleverantör, Statkraft Värme AB, Statkraft Värme AB´s betaltjänstleverantör och bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten.

Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalningsmottagarens betaltjänstleverantör.

Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Kunden kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.

Autogiroformulär

BETALARE

Kundservice

Kontakta vår kundservice helgfria vardagar:
kl. 09-11, 12-15

Tel: 0771-111 077

Felanmälan, dygnet runt: 0771-111 077 (alt. 031-771 92 84)

E-post: kundeservice@statkraftvarme.com