Indextal

KPI (Konsumentprisindex)  
Period Medelvärde
år 2022 371,9

Startvärde, enfamiljhus: 311,4 (år 2011)
Startvärde, näringsverksamhet: 343,2 (år 2021)

 

Skogsflis

 
Period Medelvärde
år 2021:4, 2022:1-3 197

Startvärde, enfamiljhus: 211 (år 2012)
Startvärde, näringsverksamhet: 194 (år 2020:4, 2021:1-3)